ek  вк  brest-kult  

VideoHosting 

Лупаков Владислав

Lupakov

 

   Лупаков Владислав Эдуардович родился в 1969 г. в г. Чите в семье военнослужащего. В 1987-1989 гг. проходил срочную службу в Казахстане. В 1993 г. окончил Брестский государственный педагогический институт им. А. С. Пушкина. Учитель биологии и химии. До 1996 г. работал в средней школе № 7 г. Бреста, затем – в СШ № 10, а также в Брестском областном лицее им. П. М. Машерова. Член РОО «Русское общество». Сотрудничаю с брестской епархиальной газетой «Духовный вестник». Отец четверых детей.

 


 Здзейснілася!” (Ін. 19, 30)


Крычалі “Асанна!” ў надзеі
На царства зяяное яны,
А некалькі дзён праляцелі
І з гэтых жа вуснаў:
                            “Распні!”

У Ісціны вечнай пытае
Пра ісціну нешта Пілат
І рукі затым умывае.
Прыходзіць каманда салдат.

Насталі святыя мінуты:
Адвечна абраўшы Свой лёс,
За ўсё чалавецтва пакуты
Трывае Цар свету Хрыстос.

Дарэмна лікуюць зладзеі:
Не дадзена Вечнаму тлець,
Адбудзецца цуд у нядзелю
І смерцю зняважыцца смерць.

 

Валхвы
Валхвы з Вавілона
За зоркай ідуць
У край невядомы
На дзіва зірнуць

Зара асвятляе
Дарожаньку ім,
Іх слова здзіўляе
Іерусалім.

А далей у месца
Давіда-цара
Суцешыцца сэрцам
Вядзе іх зара.

Стаміла дарога,
Ды млосна душы,
Пакулечкі Бога
Яны не знайшлі.

Іх дух чалавечы
Не рвецца дамоў,
А толькі аб Вечным
Пачуць колькі слоў.

Дайшлі да пячоры,
Суцеха ў вачах.
Адбыўся праз горы
Далёкі той шлях.


   Цар Мікалай

                Цар уладарыць. Але не таму, што ён
   прагны да ўлады, а таму, што ён да гэтага
  закліканы і абавязаны; у гэтым яго служэнне.
     І 
няма нічога больш глупага, чым калі яму
пачынаюць ставіць у дакор гэтае ўладаранне.
                                               Філосаф Іван Ільін 

Нявольнік славуты
За плотам схаваны
Праз безліч пакутаў
Ён шэпча:
                  “Асанна!”

Халопства былога
Цара зневажае
І здлоба навокал
Дурманам буяе.

А вязень трывае
Ахоўнікаў кпіны,
Салдата ўспрымае
Бы блуднага сына.

“Расія! Расія –
Любоў дарагая” –
У шэпце асінаў
Туга Мікалая.

Няшчасце нясецца.
Згушчаюцца хмары –
У катаў на сэрцы
Крывавыя мары.


   Князь Александр Невский

                                           Князь Александр Невский перед кончиной
                                  в 1263 г. принял монашество с именем Алексий.
                                  Память св. Александра Невского празднуется
                                                                 23 ноября / 6 декабря нов. ст
. 

В Петровом граде на Неве
Святые мощи почивают
И благодать преизливают
Они всей Русской стороне.

Давным-давно подвижник жил.
Народ храня от потрясенья,
Творил молитвы во спасенье,
И воином, и дипломатом был.

Доселе Чудская вода
Победу князя вспоминает,
Потомок давнишний читает,
Как предка встретила Орда.

Листаем славные страницы,
Дела минувших в Лету дней,
Откуда инок Алексей
Спустя эпохи к нам стучится:

- Воззри, наследник, в Вечность и уверь,
Что ты – Святой Руси хранитель
И Царь царей – Небесный твой Учитель,
К Нему в молитве князь отверзет дверь.Памяці Афанасія Філіповіча
Дзе крэпасць сёння, Брэст стары стаяў.
У Сімяонаўскай абіцелі ігумен
За Праваслаўе смела глас узняў:
- Народзе, што ты робіш? Будзь разумен;

Святыя храмы – Неба на зямлі –
Няхай нябеснаму, а не зямному служаць.
Стане цяплей, запляшуць матылі
І уніяцкая, як цень, сканае жудасць.

Ён быў забіты.
                                      Там Гершонскі гай,
Бы здраднікаў народ, галлё раняе.
Лятуць буслы адсюль у цёплы край,
Радзіма да вясны іх пачакае.

Вясна прыйшла, растаялі снягі,
Сухое змылася вадою вецце.
Свае знаходзяць птахі берагі,
Адумаўся народ заходнерускі ўрэшце.

Ля помніка ігумену стаю
І ўдзячны пераможцу ў чорнай расе.
… Здалёку свецяць зоры на зямлю.
… Глядзіць на нас аднекуль Афанасій.


Просветителям славян святым Кириллу и Мефодию                   
                                                   В день Последнего звонка

Когда-то император Византии
Отправил двух монахов в край славян,
Дабы они язы’ки просветили
И те познали вечные слова.

Прошли века и памятно в народе,
Что проповедник древле говорил,
Как даровал нам азбуку Мефодий,
Как по-славянски стал писать Кирилл.

Песчинки букв ложатся на страницы,
Сливаясь друг за другом в горы строк,
На нас взирают давних предков лица,
Речей разумных слышится поток.

Питомцы днесь выходят из учельни,
Сияет знаний книжных изумруд.
Так что не зря для многих поколений
Подъяли просветители свой труд.

Воспоминание сибиряка
                                         С использованием забайкальского наречия

Мои родны просторы
Пред взором предвстают,
Где забайкальски горы
Красу свою блюдут.

Сдаётся, личны тайны
Речушечки журчат
И вёснами желанно
Багульник расцветат.

Там белки в шубах серых
Обжили дерева.
Величественна кедров
Иглиста голова.

Кака-то чудна тайна
Тудою завлекат,
Вхохнуть покастся мило
Таёжный аромат.

Мне вздумалося снова
В Сибирь послать привет,
Пущай несётся слово
Чрез Яблонов хребет.

Пошто, душа сибирска,
Печаль гнёшь инода?
Ты чё, не знаш, не близка
Дороженька туда?

Ещё кода добраться
В края те возмогёшь?
И снова возвращаться
Придётся, хошь-не хош?

Пондравилася, чё ли,
Оказия така?
Ну хвать кручины боле,
Уйди, моя тоска.

Сибиряком я всё же
Бывать не перестал.
С годами стал дороже
Край, где синет Байкал.

Ингода
                       Река в Забайкалье

Где-то речка быстрая несётся,
Средь тайги её проходит путь.
Ингодой горянка то зовётся,
Много о ней сказано и пусть

Эти строки будут дополненьем
В общую картину о реке.
Из глубин сердечных льётся пенье
О воде,
                                      о гальке,
                                               о песке,

Об улове рыб не для забавы
И цветов прибрежных красоте.
… О России под Орлом двуглавым,
О любимом городе Чите.


Таёжная смолка
Зелёную коробку
С коричневой смолой
Я раскрываю робко,
Волнуясь всей душой.

Когда-то в Забайкалье,
Средь сопок и тайги,
Мы серу ту жевали
Как средство от цинги.

И каждою весной
На вырубках лесных
У листвен под корою
Смолу сдирали мы.

Как много лет и листвен
Вдали от тех краёв,
Но аромат смолистый
Вернулся под мой кров.

Коробку раскрываю –
И с запахом родным
Я в мыслях улетаю
На берег Ингоды.

Забайкальскі багун
З фотаздымку глядзіць
Забайкальскі багун.
Я ў дзяцінстве за ім
Адпраўляўся ў тайгу.

Там на сопках растуць
Хмызнякоў гушчары,
І як дзіўна ўвясну
Расцвітаюць яны.

Нібы фарбу разліў
Нехта на цэлы лес
І ружовым зрабіў
Наваколле ўсё спрэс.

Пяць пялёсткаў малых
Выпускае бутон
Між лісткоў васкавых
На галінках кустоў.

Пах далёкай тайгі,
Дзе буяе багун,
З берагоў Селянгі
Мне вятрыска прыдзьмуў.


Россия
Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? 
Н. В. Гоголь
Я о России снова мысль свою
В стихах излить пытаюсь.
                                                        Сердце просит
Узреть в веках Добрыню и Илью,
Алёшу, Пушкина и Болдинскую осень,

Великих предков и простых трудяг,
Которые Россию создавали,
Бойцов, не посрамивших Русский Стяг,
Что за Отчизну жизнь свою отдали.

История – живая цепь времён,
Сплочённость отдалённых поколений.
Когда-то из разрозненных племён
Россия появилась во Вселенной.

Взрастала духом Русская Земля
И чудо небывалое свершилось:
От вод Москвы-реки, от стен Кремля
Держава на восток распространилась.

Где горных речек не стихал поток,
Шептались кедры меж собой ветвями,
Бекетовым основан был острог,
Под сваями Читы положен камень.

Я там рождён, там Русский дух впитал,
К векам минувшим сердцем прислонился,
И им узрел, им внутренне познал
Своей судьбы с судьбой Руси единство.

О, птица тройка! Ей взглянув во след,
Я вопросил, когда дожди косили:
- Куда несёшься? Подскажи ответ…
Ну как же нам остаться без России?Казахстан
Я не казах, а Казахстан люблю,
Нібы пакінуў нешта ў той краіне…
Прыгадваю далёкую зямлю,
Дзе прысягаў служыць сваёй Айчыне.

У памяці ўсплывае Байканур -
Салдацкага юнацтва майго месца.
Чытаю з касмадрома навіну
І настальгія напаўняе сэрца.

Перад вачыма запускі ракет:
Імкнуцца ў неба, у бязмежжа гмахі.
І “дзякуй”,
                                     і “спасибо”,
                                               і “рахмет”
Вашай зямлі сказаць хачу, казахі.

Засталіся адбіткамі ў душы
Куток юнацтва, бераг сыр-дар’інскі,
Ды шум на цюра-тамскім кірмашы,
Ды верблюды сярод кустоў іглістых.

Купляю берасцейскія манты,
З казахскімі раўняць іх не бяруся.
І быццам не праходзілі гады
Або я зноў у Казахстан вярнуўся.

Прочитано 1332 раз Последнее изменение Четверг, 28 Декабрь 2017

Сейчас 595 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

© 2019 Государственное учреждение культуры "Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина". Все права защищены.