ek  вк  brest-kult  

VideoHosting 

Виктор Хмарук

ХмраукВиктор Константинович Хмарук родился 27 мая 1965 года в деревне Текаловщина Несвижского района Минской области.
         Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства и аспирантуру при Брестском государственном техническом университете. С 1988 года живёт в г. Бресте. В настоящее время работает начальником экономического отдела СП «Санта Импэкс».
         Является автором четырёх сборников стихов и лирических зарисовок: «Я пакіну свой цень», «Зёрна», «Ростки», «Соцветия». Увлекается пейзажной фотографией, отдельные фотоснимки представлены в сборнике «Соцветия». Публикуется в литературном альманахе «Жырандоля», в газетах «Літаратура  і мастацтва», “Народная трыбуна”, журналах «Метаморфозы», «Любимая для всей семьи».
         Является Мастером-учителем РЭЙКИ и Мастером НЛП (нейролингвистического программирования). 

* * *

Ёсць тое, што звыш,
Што ўсцешвае вока:
Празрыстае раніцы ціш,
Блакітнага неба павалока.

Ёсць тое, што свята,
Што сэрца грэе:
Позірк, духмяная гарбата,
Травень пяшчотаю зелянее.

Ёсць тое, што шчасце,
Што нараджае каханне:
Еўхарыстыя прычасце,
Двух душ паяднанне.

Ёсць тое, што звыш…

 

* * *

Пяшчотная раніца,
Сонная цішыня.
Ноч беспасажніца,
Вуснаў цеплыня.

Будучыні крокі,
Песні заранак.
Белыя аблокі,
Пунсовы світанак.

Моцная кава,
Глупства пакункі.
Кахання выява,
Таемныя думкі.

Стрэлкі па крузе
Жыццё падганяюць.
Жаўранкі ў лузе
Вясну аклікаюць…

 

* * * 

У бурштынавых каралях
Месяц плыве сарамлівы.
Святло ў нябесных далях,
Шлях жыццёвы імклівы…

Бестурботнасць цьмянее скокамі,
Зоркі дашчэнту згараюць.
Небасхіл вымяраю крокамі,
Думкі бясплодныя знікаюць.

Лёс – як зорная сцежка –
Ад краю да небакраю,
Памяці маёй мярэжка –
Радасці, шчасця, адчаю…

 

* * *

Птушыныя спевы –
Музыка вясны,
Кахання спадзевы –
Каляровыя сны.

Сэрцам святлею –
Надзеяй жыву,
Душою цяплею –
У аблоках плыву.

Прагна ўдыхаю
П’янлівыя пахі,
Крыўды хаваю,
Руйнуючы гмахі.

Жыццёвыя пакосы –
Мазайкі складаю,
Даверыўся лёсу –
Малітвы чытаю…

 

* * *

Жыццё, як імгненне,
Дзе ты – пустэльнік…
Хвіліны натхнення –
Роспачы ўдзельнік…

Жыццё, як малюнак,
Дзе ты толькі рыска…
Лёсу падарунак –
Бацькоўская калыска.

Жыццё, як мелодыя,
Дзе ты толькі нота…
Шляху рапсодыя –
Восеньская маркота…

Жыццё, як рака,
Дзе ты – ручаёк…
Вастрыё клінка –
Журбы намёк…

Жыццё, як сон,
Дзе ўсё толькі сніцца…
Скон – званіцы звон,
Божая правіца…

 

* * *
Сцежкаю сноў ты прыйшла да мяне,
Хоць на двары непраглядная ноч,
Светлым ценем праслізнула ў вакне,
Душу апаліла ззяннем сініх воч.

Ты ціха сядзела на крэсле ў кутку,
Хвалі надзей стваралі спакой,
Пачуцці і думкі бы ўпадалі ў раку,
Цяплом напаўняючы халодны пакой. 

Хвіліны цяклі, маўклівасць вітала,
Парушыць яе вышэй маёй сілы,
Ты ўсміхнулася, ціха прашаптала:
“Па вачах мяне знойдзеш, мілы…” 

 

* * *

Дастану свечку. Рана цямнее.
Зноў адзін. Дождж імжыць.
Нізкія хмары. Душа парахнее.
Трапеча полымя. Спяшаецца жыць.

Духмяная гарбата. Філіжанка пустая.
Думкі далёка. Праўдзівая хлусня.
Запаветныя мары. Надзея скупая.
Супыніцца хачу. Душыць цішыня.

Тэлефонны званок. Скупое выслоўе.
Апраўданне сябе. Чужыя грахі.
Мінулага цені. Радкоў мнагаслоўе.
Позняя восень. Заблытаныя шляхі…

 

* * *

Плот павалены ў двары,
Па калена крапіва.
Занядбаны сад стары,
Няскошаная трава…

Дзе ж цяпер твой гаспадар? 
Што, забыўся пра цябе? – 
Жыццё ж гартае каляндар, 
Учынкі адбівае на сабе…

Нам усё часу не стае: 
Справа справаю паганяе, 
А ў садзе салавей пяе, 
Гаспадара зямля чакае…

З сумам вёска глядзіць,
Бо ў чым сады вінаваты?.. 
У скрусе сэрца баліць – 
Вачамі глядзяць пакінутыя хаты…

 

* * *
Зноў чаромха белая
Холад праракае,
Шчасце маё цьмелае
Воблакам знікае...

Імкліва расцвітаюць
Дзьмухаўцы ў полі,
Салаўі спяваюць – 
Мары лепшай долі…

Зелянеюць травы,
Сонца душу лашчыць,
Травеня выявы – 
Радасць сэрца нашчыць…

* * *

Маё каханне – воблака ў блакіце,
Плыве невядома куды…
Пачуцці і захапленні ў дэфіцыце, 
Мінаюць гады ў рады…

Ці лёс… Ці не час… Хто тут ведае? 
Што цешыць надзею дарма?.. 
Вецер халодны хату наведвае, 
Нібы за акном пачалася зіма…

Скарацечна жыццё, заганнае кола, 
 Шлях ў чорна-белых палосах...
Вочы глядзяць, але пуста наўкола,
Ні тэрмін сустрэчы ў нябёсах...

 

***

У нябёсы ўзлятаю,
У далечу гляджуся,
I дарогу вяртаю
Да сваёй Беларусi.,
Дзе на крылах маленства
Я ў аблоках спазнаў
Родных зор верхавенства,
Дзе каханне спаткаў…

***

Як мала трэба для жыцця,
Каб быць вясёлым і шчаслівым,
Каб весне дыхала зямля,
І называў цябе хтось мілым.

Каб не шукаў ты дзень і ноч
Свайго кутка, яе прызнання
І глыбіню тых сініх воч,
Што прынясуць табе каханне.

*   *   *

Черёмухи запах пьянящий,
Трели соловьёв на рассвете,
Ветер с отчим домом роднящий –
Место лучшее на планете...

Здесь грусть, как дуновенье,
Скрип калитки, незримая тень;
Здесь глаз и души упоенье,
Звёздная ночь, солнечный день...

Здесь благодать поселилась,
Стороной проходит мгла,
Радость на ладошке вместилась,
Зелёной травой проросла…

Я с этим местом сроднился,
Но чаще во сне прихожу;
Всё кажется, что оступился,
Иль в полях, заблудившись, брожу…

***

Мы здесь, наверное, иные,
Чем в жизни. Глядя в монитор
Чуть отрешённей. Неземные,
Живём судьбе наперекор.

Здесь не боимся оступиться,
Здесь не боимся потерять,
И в образ заново влюбиться,
И снова от него сбежать.

Мы здесь, наверное, иные,
Играем роль, чертим сюжет…
Что истины здесь прописные,
Где в нашей воле мрак и свет!

Мы здесь, наверное, иные…

 *   *   *

Любовь, законы притяженья...
Ощущение тепла, яркого света.
Вспышка огня, углей тленье...
Тёмные ночи, блики рассвета.

Холодный кофе, часы спешат...
Тишина, как наказанье.
Тучи, мир к земле прижат...
Дождь, запоздалое пониманье.

Лобовое стекло, прозрачный экран...
Титры чёрно-белые, кино.
Колющая боль от невидимых ран...
Мысли, как костяшки домино.

Поворот, дорога по кругу без конца...
Груда кирпичей, строишь, разрушаешь.
Внутренний голос, как совет мудреца:
"Цени, что есть получишь, что желаешь"…

***

Мы притягиваем счастье,
Коль оно у нас внутри.
Если на душе ненастье –
Ты не подходи к двери.
Мы притягиваем радость,
Если радостью живём,
Ощущаем жизни сладость,
Хвалу Богу воздаём.
Ну, а коль внутри обиды -
Быть обиженным не раз,
Стороной пройдут флюиды
И улыбка милых глаз.
Отражением Вселенной
Мир внутри тебя живёт...
Не жалей монет разменных,
Что посеял – то взойдёт…

***

Женщина из тени,
Женщина из грёз...
Высокие ступени,
Кто тебя вознёс?

Луч рассвета,
Шёпот листвы...
Женщина из света,
Женщина из наготы…

Женщина из слов,
Женщина из идей...
Холодных ветров,
Тёплых дождей…

Краски маскарада –
Осени ворожба...
Женщина – отрада,
Женщина – судьба…

***

Ветер облаком прилетел –
От одиночества устал…
Оторвав от суетных дел,
О своей любви прошептал…

Говорил, что давно влюблён
В её стан и чистоту души,
Её волосы – белый лён,
Глаза – звёзды в ночной тиши…

Её голос – журчание ручья,
Походка – полёт облаков…
И, знаешь, мы просто друзья
Без обетов и пустых слов…

С ней хорошо просто молчать
Или смотреть, как горит заря…
А ещё, она умеет прощать,
Когда я улетаю, ничего не говоря…

Хочешь, я познакомлю с ней,
Мы будем трое встречать рассвет,
И до скончания наших дней
Буду другом, хранящим любви обет…

 *   *   *   

Густо падает снег –
Слёзы на ресницах…
Быстротечен жизни бег –
Мысли на страницах…

Ветер с силой налетел –
Надо торопиться…
Суета, блеф важных дел –
Не остановиться…

Ворон хрипло прокричал –
Плохая примета…
Видно кто-то жить устал,
Не найдя ответа…

Небо застит пелена –
Тучи потянулись…
Неподъёмная цена –
Желания столкнулись…

Путь в снегу не отыскать,
Что пургу винить…  
Кто-то учит нас мечтать,
Ну а кто-то жить…

Непредсказуема судьба –
Улеглась метель…
Рождественская ворожба –
Январская капель…

***

Осень мокрыми шагами
Прошлась по полям и лугам,
Тропинки устилая лепестками
Опавших роз к твоим ногам.

Грустные звуки ночные,
Дождь да ветер в окно,
Мысли кружатся слепые,
Стучатся о тёмное стекло...

Им бы хотелось пробиться
К небу и облакам,
В дела мои воплотиться,
Не размениваясь по пустякам.

Ты уедешь или вернёшься,
Стук дождя или шёпот берёз,
В осень, как сказку окунёшься
Женщина из мира грёз…

 ***

Вдыхая объятия,
Глядя в грядущее,
Мы выдыхаем проклятия,
Не видя сущее…

Она говорила,
А он молчал...
Она ждала,
А он устал...

Она хранила,
А он забыл...
Она ценила,
А он так жил...

Она не верила,
А верил он...
Она уверила,
Что это сон...

Она уснула,
А он проснулся...
Она ушла,
Он не оглянулся...

Вдыхая объятия,
Глядя в грядущее
Мы выдыхаем проклятия,
Не видя сущее…

 ***

От зажжённой свечи
Блики играют…
Душу греют лучи,
Обиды сгорают…

Длинная ночь,
Время застыло…
Выброшу прочь
То, что отжило…

Дорожкой пунцовой
Забрезжил рассвет…
Месяц подковой,
А счастья всё нет…           

***

Ночь осенняя длинна –
Стук дождя, да шелест листвы…
Бокал недопитого вина…
Прожитых дней – обрывки канвы…

Грустные думы, нет им конца,
Ветер шумит, не утихает…
На тонкой нитке два кольца,
Пламя свечи бабочкой порхает…

Снова во сне душа улетала,
Чтоб отыскать, что я потерял,
Она от одиночества устала,
День и ночь искать тот идеал...

Чувства листвой облетели,
Ветер умчал засохшие слова...
Зябко в холодной постели,
Не хватает чуть волшебства…

***

Ветер осенних сюит
Печали воздаёт хвалу,
Мелкий дождь моросит,
Листья липнут к стеклу...

В вечерней мгле,
Суетясь и греша,
В мыслях о тепле
Теряется душа...

Я у ветра просил:
"Печаль унеси"…
Он меня же корил,
Смеясь: "Отпусти..."

У любви нет границ –
По рукам не связать...
А истлевших страниц
Уже не переписать...

Вот и ночь опустилась,
Река у истока...
Любовь заблудилась –
Зябко ей, одиноко...              

***

Мир наш полон красок
Голубых, зелёных,
Жёлтых, белых, красных,
Грустных и весёлых.

Я затушую краски
Серые да чёрные,
Жизнь ведь лучше сказки –
Говорят влюблённые…

***

Тихое течение
Времени и слёз,
Незримое влечение
Наших губ и грёз.
Дуновенье ветра,
Ласточки полёт,
Кисть твоего мольберта,
Грустиночки налёт…
Осознанье виденья
И – вне бытия –
Небесное предвиденье:
Я и ты, ты и я!

***

Глухо ухает сова
На опушке леса.
Жемчужная трава,
Туманная завеса...

Солнца беглые лучи
Осеннее утро венчают.
Паутинку ткут ткачи,
Ветру судьбу вручают...

Запах хвои и грибов,
Осины ярко багряны.
Величавый шум дубов,
Брусничные поляны...

Я шагаю по тропинке,
Боясь нарушить тишину.
Собирая радость по крупинке,
Мудрость превращая в седину...

***

Ветер осенних сюит
Печали воздаёт хвалу,
Мелкий дождь моросит,
Листья липнут к стеклу...

В вечерней мгле,
Суетясь и греша,
В мыслях о тепле
Теряется душа...

Я у ветра просил:
"Печаль унеси"…
Он меня же корил,
Смеясь: "Отпусти..."

У любви нет границ –
По рукам не связать...
А истлевших страниц
Уже не переписать...

Вот и ночь опустилась,
Река у истока...
Любовь заблудилась –
Зябко ей, одиноко...                           

 *   *   *

Счастье, рок, судьба –
Для кого-то доля…
Неподъёмная сума,
Ветра в поле воля…

Поражение, успех –
Счастливый случай.
Благословение, грех,
Гармония созвучий...

Движение, покой,
Роза в хрустальной вазе,
Дымка, морской прибой,
Смысл жизни в одной фразе…

Семья, глаза любимых,
Чашка кофе, поцелуй,
Жажда знаний неутолимых,
Созвучие душевных струй…

Выигрыш, маленький каприз,
Серебряный дукат,
Нежность, тёплый бриз,
Один на двоих закат…

Чувства, новые мечты,
Уютный тёплый дом.
Стук в дверь, милые черты,
Двое под одним зонтом…

Прощение, душевный разговор,
Радуга, неба голубизна.
Жёлтой листвой укрытый двор,
Надежда, поздняя весна...

Молчание, ощущение бытия,
Рассветный луч, благая весть.
Глоток воды, прохлада ручья,
Счастье – то, что мы есть…

*   *   *

Равнодушия река
Уносит воды.
Пожелтевшая листва –
Чернильные разводы...

Мысли ёжатся в комок –
Чувствам одиноко.
В окошке тусклый огонёк –
Высохла затока...

Не объять и не сдержать –
Утекает время.
Остаётся лишь прощать,
Сетуя на бремя...

*   *   *

Ночь-завеса скрыла тайны,
Мысли, чувства и слова...
Встречи в жизни не случайны –
Во всём частичка волшебства...

Судьба-талан сулила счастье,
Радость, нежность и тепло...
Пришло дождливое ненастье –
В лодке сломалась весло...

Эос-утро – зари свечение,
Ожидание, надежда и мечта...
В дом пустой возвращение –
Души уставшей нагота…

*   *   *

Отказавшись быть безликим,
Бездельничать, в окно глядеть,
Каждый может стать великим...
Стоит только захотеть!

И не надо быть мудрёным,
Глаголы, путая с наречием,
Слыть великим просвещённым,
Во всём ища противоречия...

А нужно просто любить,
Душу наполняя светом,
Радость людям дарить,
Не доставая  их советом…

*   *   *

Из глаз слёз река –
Яблоневый цвет…
Замки из песка –
Малиновый рассвет…
Лягушечьи псалмы –
На воде круги…
Зелёные холмы –
Несмелые шаги…
Светлый лик лица –
Радости торжество…
Послание творца –
Милое божество…
Нежные слова –
Ветра дуновение…
Кружится голова –
Садов цветение…             

*   *   *

Чувства – дождевая вода.
Капли – сладкие слёзы.
В небе облаков череда –
Первые майские грёзы…

Ветер – души порывы.
Страхи – молний блики.
К смирению призывы –
Чаек несмолкаемые крики…

Радость – аромат сирени.
Радуга – к счастью путь.
Я снова мощу ступени –
Постигая жизни суть…

*   *   *

Как научиться парить в небесах,
Странствовать ветром по свету?
Тихо в смирении жить, как монах,
Созвучным быть вере и обету…

Как научиться просто любить,
Чистой водою в ручье струиться,
Непонимания горечь простить,
Просто в любви раствориться?

Как научиться верить и ждать,
Ростком из земли прорастая?
Белой росой по утрам выпадать,
О жизни другой не мечтая…

Но на дворе еще серая мгла,
Время уходит, день прожит.
Река-жизнь уносит обломок весла,
Ветер холодный душу тревожит…

*   *   *

В сердце холод проник –
Будто пуля обожгла,
Образ прошлого – двойник
В отражении стекла.

Разлуки жёлтые цветы,
Пряных духов аромат,
Ощущение пустоты –
Солнца вечерний закат.

Удаляющиеся шаги,
Поворот ключа,
Возвращённые долги,
Догоревшая свеча.

И вот один опять
В пустое окно смотрю,
Как я устал мечтать,
Одиноко встречая зарю…                     

 *   *   *

Дуб одинокий ветки раскинул,
Опушку леса охраняя,
Будто душу свою он покинул,
Бежал от любви из рая...

Его стройные теперь не волнуют  берёзы,
И сосны по ночам не скрипят,
И ели не льют тягучие слёзы,
И осины о красках не скорбят.

Ему лишь милы ветер да вьюга,
Бескрайний простор впереди.
Жаль, что нет рядом  верного друга,
Да докучают снега и дожди.

Дуб понимает: жизнь – это радость,
И пусть он теперь одинок...
Завтра, вкусив любовную сладость,
Прошлое уйдёт в песок…                        

*   *   *     

Мне звёздное небо приснилось –
Сияющих алмазов россыпи,
И как будто душа там очутилась,
Совершая несмелые поступи...

Словно по краю мироздания
Я проплывал над землёй,
В свете ярких звёзд мерцания
Любовался утренней зарёй...

Я слышал мелодии звуки,
Пение птиц, плеск волны...
Где в стиле театра кабуки
Отплясывал диск луны…

Я чувствовал тепло руками,
А сердце неистово билось,
Понимая, там, за облаками,
Много таких душ заблудилось…

 

 

Зорка каханая
(песня)

 

Дзе згубілася ты, мая зорка каханая,
Ні ноччу, ні днём нідзе не відаць.
Маркотна і горка, неба бы цьмянае.
Дзе, скажы, мне цябе адшукаць…
Маркотна і горка, неба бы цьмянае.
Дзе, скажы, мне цябе адшукаць…

 

У жоўтым убранні бязмежныя далі,
Лёс хуткабежны – восені час.
Круціцца кола, і жыццёвыя хвалі
Нясуць і нясуць, не пытаючы нас.
Круціцца кола, і жыццёвыя хвалі
Нясуць і нясуць, не пытаючы нас…

 

Апусцела зямля на бацькавым полі,
Зарасла забыццём, няма і мяжы,
Але вочы твае не забыць мне ніколі,
Рук цеплыню і пяшчоту душы.
Але вочы твае не забыць мне ніколі,
Рук цеплыню і пяшчоту душы…

 

Хочацца мне да цябе прытуліцца,
Разам журыцца і разам спяваць,
Болей ніколі, каб не разлучыцца,
На адным рушніку ў царкве нам стаяць.
Болей ніколі, каб не разлучыцца,
На адным рушніку ў царкве нам стаяць…

 

У далеч цячэ рака паўнаводная,
Я яе папытаю, я па ёй паплыву.
Ты зорка мая, каханая, родная,
За цябе я малюся, для цябе я жыву.
Ты зорка мая, каханая, родная,
За цябе я малюся, для цябе я жыву…

 

Кружаць буслы над родная вёскаю, 
Клічуць і клічуць за сабою ляцець,
Над бацькавай хатай, над нашай бярозкаю,
Слёзы ў вачах, ніяк не сцярпець…
Над бацькавай хатай, над нашай бярозкаю,
Слёзы ў вачах ніяк не сцярпець…

 

Дзе ж згубілася ты, мая зорка каханая,
Ні ноччу, ні днём нідзе не відаць.
Маркотна і горка, неба бы цьмянае.
Дзе, скажы, мне цябе адшукаць…
Маркотна і горка, неба бы цьмянае.
Дзе, скажы, мне цябе адшукаць…

 

*   *   *

У кожнай восені свая краса,
Свае каралі, свае карункі…
Блішчыць дыяментамі раса – 
Час атрымліваць падарункі…

Час зразумець, што ты пасеяў,
Што ўзышло і плён дало,
Праз рэшата лёсу, што прасеяў,
Што ў небыццё адышло…

Час падлічыць, што ты здабыў,
Па завулках лёсу блукаючы,
Каго знайшоў, каго згубіў,
У праклёнах і выбачаючы…

Восеньскі вецер дзьме ў твар,
Наперадзе новыя ўздымы і штылі…
Неба пазбавіцца чорных хмар, 
Лёс рассудзіць, што казкі, што былі…

*   *   *
Плывуць аблокі нізка-нізка
У непрагляднай вышыні.
Я ведаю: ты дзесьці блізка,
За заваротам цішыні.

Я ведаю, кожны з нас шукае
Скрыжаванне шляхоў.
Дождж назаўсёды змывае
Сляды ўчарашніх грахоў.

Я ведаю, мы будзем разам – 
У маёй руцэ твая рука. 
Не будзе месца і паразам,
Бо не стрымаць лёсу вітка.

Толькі цень твой непрыкметны
Дакучае зноўку снам.
Ты - мая мара, цуд несусветны, 
Дрэнна паасобку нам.

Плывуць аблокі нізка-нізка
Ў непрагляднай вышыні.
Я ведаю: ты дзесьці блізка,
За заваротам цішыні.

 

* * *

 

Давайце слухаць цішыню,
Заплюшчваючы вочы,
Глядзець з надзеяй у вышыню
У абдымках зорнай ночы…

 

Давайце будзем гаварыць
З усмешкаю на твары,
Не баяцца шчыра жыць,
І спраўдзяцца ўсе мары…

 

Давайце ўсім сэрцам кахаць…
Што можа лепей быць?
Каханым памылкі дараваць,
На аблоках у далеч плыць…

 

Давайце сабой заставацца,
Ні перад кім не выдыгаць.
З азначанага шляху не вяртацца,
Каб і на споведзі сябе паважаць….

 

* * *

 

Халодны дождж па шыбах
Шротам сыпе няспынна – 
Вострым нажом па жылах
Частуе душу негасцінна.

 

Толькі цень адзінока па хаце
З вакна да вакна блукае,
Каб дамовіцца аб аплаце
Мяне ў пакоях шукае.

 

Самотна. Душа скалела.
Пад коўдраю не сагрэцца.
Доўгая ноч бы анямела
Жалем напоўніла сэрца.

 

Свечка і тая згасла ад суму,
У сподак воскам сцякла.
Не дастала сілы пазбавіцца тлуму,
Згусцела навокал імгла.

 

Новы дзень. Новая споведзь
Сумоту з воч спудзіла.
Пробліскам сонца мовіць – 
Надзею ў душы нарадзіла.

 

*   *   *

Палітра восені наўкол:
Змоўклі пошчакі птушыныя,
Зжатыя нівы, шэры дол, 
Плывуць дываны павуцінныя.

Туманы, як занавескі,
На сцежцы ў лясных варот,
Чырванню вышыты прылескі,
На балоце шапоча чарот.

Празрыстае паветра бароў,
Пах грыбоў нібыта п'яніць. 
Водар яблыневых садоў
Над ваколіцаю стаіць.

Хочацца хаця б у снах
На гадзінку туды завітаць,
Дзе ўюноў мы лавілі ў вірах
І на золку клаліся спаць.

Дзе ад радасці вочы свяціліся,
На крылах шчасце плыло.
Туды, дзе мы нарадзіліся,
Дзе першае каханне прыйшло…

 

* * *

 

Вострымі кроплямі дажджу нуда
Мелодыю смутку па страсе адбівае.
Бязвольна цячэ ў нябыт вада,
Уляганне крыўды ў душы пакідае.

 

Звініць безупынку далёка званіца,
Не супакоіцца віхура за вакном.
Ценем па хаце блукае чараўніца – 
Вядзьмарка, што завалодала сном.

 

Зноў ад холаду не магу сагрэцца,
Нібы ў віры розныя думкі кружаць.
Відаць, ад неразумення коле сэрца.
Вось толькі музы слушна служаць.

 

Круціцца безупынна лёсу вось – 
Адзінота наканавана на крыжы.
Вецер прадзьмухвае наскрозь,
Не схавацца. Праліўныя дажджы…

 

* * *

 

Восеньскі дождж замарозіў
Далікатныя словы твае,
Вецер лісце пазносіў,
Вось і цяпла душы не стае…

 

Твае вочы ад суму патухлі.
Парчоваю стужкаю рака
Цячэ. Надзеі і травы пажухлі, 
Акалічнасцяў стаўся слуга.

 

Пад шатамі галін самотна
Альтанка развітання стаіць.
Крыўдна. Холадна. Гаротна.
Час, як пясок, у прочкі бяжыць.

 

Зваліліся кроплі барвовыя,
Вісець змарыліся, нябось.
Цішыня. Пачуцці новыя
Душу працялі наскрозь.

 

Цень у люстэрку крыніцы,
Водар валасоў п'яніць.
Каханне. Надзей паланіцы.
Твая выява ў вачах стаіць…

 

* * *

 

Ноч глушэй і глушэй,
Вецер па стрэхах гуляе.
Не заплюшчыць вачэй,
Погляд існасць шукае.

 

Раскідаў валацуга думкі,
Яны ў роспачы кружаць,
Плятуць цьмяныя карункі,
Сілам змрочным служаць.

 

Дождж у шыбы пагрукаў
Кроплямі спадзявання,
Мелодыяй дзівосных гукаў,
Надзеяй на выратаванне.

 

Раніца. Сонца зірнула з-за хмар,
Вецер разносіць палае лісце.
Новы дзень мітусні, турбот і мар,
Шлях цярністы да выйсця.

 

Прочитано 4175 раз Последнее изменение Пятница, 23 Июнь 2017

Сейчас 777 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

© 2018 Государственное учреждение культуры "Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина". Все права защищены.