ek  вк  brest-kult  

VideoHosting 

Івашкова С. Міфалогія – гэта не толькі цікава / Святлана Івашкова // Заря.– 2019. – 2 марта (№18). – С. 15.

Напрыканцы мінулага года ААТ «Брэсцкая друкарня» выдадзены дзве сумесныя кнігі братоў Дэбішаў – «Пушчанскія дзівы» і «Белабог». Анатоль і Васіль – вядомые берасцейскія паэты, аўтары больш як дзясятка паэтычных зборнікаў.

Дзяцінства братоў-блізнят прайшло на Гродзеншчыне ў вёсцы Шамятоўка, што каля Белавежскай пушчы. Самой вёскі, на вялікі жаль, больш няма. Але святло і ўтульнасць бацькоўскага дома, непаўторнае хараство прыроды роднага краю, яго векавыя традыцыі і абрады, незвычайныя гісторыі пра добрых і ліхіх духаў, пачутыя ў дзяцінстве, – усё гэта назаўсёды захавалася ў памяці вясковых хлапчанят, каб пасля стаць асновай арыгінальных вершаў і казак.

Міфалагічныя матывы праходзяць праз усю творчасць братоў Дэбішаў. Пераплут, Баламуцень, Варгін, Вазіла, Варлівока, Зюзя, Чарнабог, Белабог... Ӏх, міфалагічных герояў, у вобразах якіх увасоблены спрадвечныя мары і спадзяванні беларусаў, іх разуменне дабра і зла, светлых і цёмных бакоў жыцця, многія дзясяткі. I ў кожнага свая гісторыя, свая біяграфія. Яны спагадаюць чалавеку, часам вядуць праз няпростыя жыццёвыя выпрабаванні, каб умацаваць сілу духу, ці, наадварот, супрацьстаяць яму, імкнуцца нагадзіць альбо нават звесці са свету. Складаныя ўзаемаадносіны і паміж самімі персанажамі.

Не толькі па абавязку дырэктара, але і з простай чытацкай цікавасці я прыняла ўдзел у вечарыне, што праводзілася ў нашай дзщячай бібліятэцы. Адразу заўважу, што вольных месцаў у актавай зале не засталося. На сустрэчу з беларускай міфалогіяй прыйшлі навучэнцы абласнога ліцэя імя П.М. Машэрава і Брэсцкага дзяржаўнага каледжа сферы абслугоўвання, старшакласнікі 15-й і 29-й школ абласнога цэнтра, дарослыя чытачы. Сваімі думкамі пра творчасць братоў Дэбішаў падзяліліся пісьменнікі Мікола Пракаповіч, Лявон Валасюк, Мікола Аляхновіч, Мікола Сянкевіч. Асноўная думка, якая гучала ў выступленнях запрошаных гасцей, зводзілася да таго, што беларуская міфалогія – адна з самых цікавых у славянскім свеце, яна нічым не саступае рымскай ці грэчаскай і, пададзеная праз мову мастацкай літаратуры, здольная прыахвоціць юнага чытача да роднага слова, выклікаць навагу да нашай сівой даўніны. Лявон Валасюк (ён аўтар арыгінальных, прафесійна выкананых малюнкаў у кожнай з кніг) расказаў, наколькі няпростым з’яўляецца шлях ад эскіза да шматколернай ілюстрацыі на старонцы. Каля тыдня ідзе на афармленне ўсяго адной з іх, а малюнкаў у кожнай з кніг не адзін дзясятак.

Прыемна, што і слухачы ў зале не былі пасіўнымі. Хлопцы і дзяўчаты сталі ўдзельнікамі імправізаванага конкурсу чытальнікаў, што вельмі ўсцешыла аўтараў.

Не падвялі і мастакі, юный сябры бібліятэкі. Малюнкаў паводле твораў, змешчаных у кнігах «Пушчанскія дзівы» і «Белабог», сабралася столькі, што іх хапіла на невялікую выставу.

Маладыя людзі пыталіся пра тое, як пішуцца кнігі, якія ёсць творчыя задумы, што цяпер на рабочым стале. Адказваючы на апошняе пытанне, Васіль Дэбіш, у прыватнасці, анансаваў паэму пра сваю малую радзіму. На яго думку, чалавек павінен ведаць, адкуль ягоныя карані. Па словах пісьменніка, новы твор заснаваны на аўтабіяграфічным матэрыяле, бо родныя мясціны, памяць дзяцінства ніколі не пакідалі яго.

Што да згаданых кніг, яны – добры падарунак маладым чытачам да 1000-годдзя старажытнага Брэста. Ніхто, думаю, не стане аспрэчваць, што зацікаўленасць гістарычнай навукай вельмі часта пачынаецца з цікавасці да міфаў і легендаў. Няма такога горада на карце Беларусі, за выключэннем хіба што самых маладых, пра з’яўленне якога нашы продкі не склалі б якога падання. I Брэст тут не выключэнне, як, дарэчы, і Камянец, легенда пра які памастацку ўвасоблена ў кнізе «Пушчанскія дзівы».

I яшчэ: у новых кнігах Анатоля і Васіля Дэбішаў шмат дабрыні і радасці, яны і сёння цікавыя як для моладзі, так і для людзей старэйшага пакалення. А яшчэ – прыгожа аформлены, надрукаваны на якаснай паперы. Яны радуюць вока.

В Бресте собаки учат детей читать // Брестская газета.  2019.  18 января (№3).  С. 2

Занятия под руководством строгих, но очень доб­родушных наставников будут проходить в детской библиотеке (набережная Франциска Скорины, 32).

Метод такого обучения называется канистерапия. В детской библиотеке выделят уютный уголок и предложат книги на выбор. Уроки больше похожи на игру – все для того, чтобы чтение было в удовольствие, сообщает телеканал ОНТ.

«Собака никогда не перебьет и не скажет: читай громче, ты читаешь медленно. Собака не будет дискутировать, она просто преданно смотрит в глаза этому ребенку. Дети становятся бо­лее спокойными, более контактными, начинают выражать свои точки зрения», – рассказала кинолог Светлана Шаломецкая.

Гребенников О. Уроки литературы с овчаркой и терьером / Олег Гребенников // Заря.– 2019. – 19 января (№6).– С. 9

Пилотный проект «СоЧитайка» стартовал в Брестской центральной городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина 12 янва­ря. Его цель – привить интерес к чтению и улуч­шить уже существующие навыки чтения вслух у младших школьников с помощью канистерапии.

«Чтобы ребенок научился правильно читать, он должен читать как можно больше и читать вслух, – объясняет куратор проекта, заведующая отделом культурно-информационной и проектной деятельности Брестской центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина Ирина Климо­вич. У некоторых детей с чтением и дома, и в школе возникают проблемы. Одним не хватает стимула, другим скучно и неинтересно, кто-то просто стесняется читать вслух при одноклас­сниках. Собака – непревзойденный слушатель, она же и мотиватор. Она никогда не перебьет и не сделает замечания, даже если ребенок оши­бается или читает слишком медленно. В удобной, спокойной обстановке у ребят исчезает психо­логическая скованность, они втягиваются в про­цесс чтения и начинают получать от него удо­вольствие».

Сацута А. Іголка на шчасце /Алёна Сацута // Заря.- 2018. - 1 декабря (№117). - С. 14

Фота аўтараKaлi нарадзілася маленькая Галіна i яе прывезлі дадому, бабуля ўклала ў ручкі немаўляці аловачак i іголку – каб дзяўчынка расла разумнай ды майстравітай. І як ў ваду глядзела: Галіна Масюк абрала справай жыцця педагагічную дзейнасць i рукадзелле. Многія ведаюць яе найперш як таленавітага майстра па вышыўцы.

Шляжко Н. ФотохуДождинка от Матвея / Наталья Шляжко // Брестский вестник.- 2018. - 6 декабря (№49).- С. 20

В Центральной городской детской библиотеке прошла художественная встреча, посвящённая Международному дню инвалидов.

Шляжка Н. Пегас ля альтанкі / Наталля Шляжка // Брестский вестник.- 2018.- 6 июля (№27).- С. 17

       У межах Года малой радзімы і рэспубліканскай акцыі  "Лета з добрай кнігай" у гарадскім парку адкрылі  "Літаратурную альтанку". Гэта чарговы сумесны праект Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў і бібліятэкі імя Пушкіна.

Шляжко, Н. В гостях у Пушкина / Наталья Шляжко // Брестский вестник.- 2018.- 31 мая (№ 22).- С. 14

       По проекту «Библиотека и твор­чество» в детской городской би­блиотеке прошло мероприятие «Дети рисуют Пушкина», орга­низованное вместе с Центром до­полнительного образования де­тей и молодёжи.
       В наше время сложно привлечь де­тей к чтению. Герои компьютерных игр смещают книжных. Не лучше об­стоят дела и с авторами книг. Имена писателей большинство и не вспом­нит. Может, и оттого, что скудные сведения о них в учебниках: где ро­дился, учился, умер - быстро выветриваются из памяти. Другое дело - яркие эпизоды из жизни писателя...

Шляжка, Н. Фізіка з лірыкай / Наталля Шляжка // Брестский вестник.- 2017.- 12 мая (№19).- С. 24

       У гарадской дзіцячай бібліятэцы імя Пушкіна ўзнагародзілі ўдзельнікаў абласнога літаратурнага конкурсу для дзяцей і юнацтва «Нам засталася Спадчына», прысвечанага 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, а таксама конкурсу «Мы рождены для вдохновения».

Грышкевіч, С. Сямейны круіз / Сяргей Грышкевіч // Настаўніцкая газета.- 2017.- 30 сакавіка (№35).- С. 4

       У Цэнтры юных маракоў з флатыліяй Брэста вялікую ўвагу ўдзяляюць узаемадзеянню з бацькамі навучэнцаў. Педагогі ўстановы праводзяць шмат цікавых тэматычных мерапрыемстваў, дзе з вялікім задавальненнем удзельнічаюць мамы, таты і дзеці. Адно з іх нядаўна адбылося на базе гарадской дзіцячай бібліятэкі імя А.С.Пушкіна.
       У конкурсна-гульнявой праграме "Сямейны круіз" удзельнічала шмат сямейных каманд,якія зусім не пашкадавалі, што прыйшлі на мерапрыемства, бо лічаць час, праведзены разам, надзвычай каштоўным. Удзельнікі праграмы спявалі, танцавалі, спаборнічалі ў інтэлектуальных турнірах і эстафетах. Але, бадай, самым цікавым момантам мерапрыемства стала інсцэніроўка казкі, падчас якой мамы і таты паказвалі творчыя здольнасці. Смех у зале не змаўкаў. Не засталіся ў баку ад мерапрыемства і навучэнцы цэнтра, якія падрыхтавалі для бацькоў некалькі канцэртных нумароў.

Гребенников, О. В звании «Великий Почитайка» / Олег Гребенников // Заря.- 2017.- 23 марта (№33).- С. 8

       - В научной библиотеке может и должна быть полная тишина, но не в детской, - уверена заведующая Брестской центральной городской детской библиотекой-филиалом № 13 имени А. С. Пушкина Светлана Ивашкова. - Мы хотим развеять стереотип о библиотеке как о месте, где только хранят и выдают книги. В наших задумках сделать из нее своеобразный культурно-творческий центр, площадку для детского творчества, на которой можно общаться, проявлять таланты, рассказывать о своих увлечениях, знакомиться с единомышленниками и, конечно же, с интересными книгами для чтения. Приход в библиотеку должен быть праздником, радостным и запоминающимся событием.

Страница 1 из 5

Сейчас 340 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

© 2019 Государственное учреждение культуры "Брестская центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина". Все права защищены.